Om oss

Om Godsservice

Vår historia:

Godsservice är idag privatägt och ägs via moderbolaget Fagerströmbolagen AB av Tommy Fagerström tillsammans med hans son Fredrik Fagerström.

Totalt omsätter  Godsservicebolagen drygt hälften koncernens totala omsättning på ca 275 mkr. 

  • 1991 köper Tommy Fagerström Adena Pickos i Borlänge.
  • 1995 Köper Tommy även Siljans Fjärr som hade fjärrtransporter mellan Mora & Borlänge åt dåvarande Bilspedition (numera Schenker). I samband med detta bildas ett administrativt bolag kallat Kyrkbacken i Falun. 
  • 2002 går Schenkerägda Godsservice Borlänge ihop med Tommy Fagerströms åkeri Siljans Fjärr och bildar Godsservice i Dalarna i ett samägt bolag.
  • 2005 får Tommy Fagerström erbjudandet om att överta distributionsverksamheten i Västernorrland. Godsservice i Västernorrland bildas.
  • 2006 övertas distributionsåkeriet i Gävle. Detta döps till Godsservice i Gävleborg AB.
  • 2009 övertas verksamheten i Jonssons Åkeri i Dala-Järna med kretstrafik på Västerdalarna och Sälen.
  • 2016 tar moderbolaget Kyrkbacken i Falun över styckegodsdragningen mellan Borlänge-Gävle-Hudiksvall-Sundsvall. Bolaget Godsservice Fjärrtrafik i Mellansverige bilas (Godsservice Fjärr).
  • 2018 tar Godsservice i Dalarna över lokaltrafik i Borlänge från BSN Frakt.
  • 2019 byter moderbolaget namn från Kyrkbacken i Falun till Fagerströmbolagen AB.
  • 2019 övertar Godsservice Fjärr över verksamheten från Sandberg & Jonsson Yfyra AB. En omfattande fjärrverksamhet med bas i Sundsvall.